Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Neolithische Grafkelder

In 1963 werd door professor Modderman uit Leiden een spectaculaire vondst gedaan. Hij ontdekte tijdens de opgraving van een Bandkeramische nederzetting in Stein bij toeval een grafkelder die helemaal niet bij de Bandkeramische Cultuur hoorde. De vondst hoort in een tijd waar het gewoon was zijn doden in een grafkelder bij te zetten. De hunebedden in Drenthe zijn daarvan een bekend voorbeeld. Maar zulke keien waren in de buurt van Stein niet beschikbaar, dus gebruikte men voor deze grafkelder dikke palen. Een ander veschil met hunnebedden is dat de doden van Stein gecremeerd zijn. Dit maakt het graf van Stein tot iets heel bijzonders; er is geen ander graf hiermee te vergelijken. De groep mensen en de daarbij behorende cultuur, die dit graf aan ons naliet, is dan ook de Stein-groep genoemd. Daarmee heeft Stein de naam gegeven aan een cultuur uit de Nieuwe Steentijd. 

Deze grafkelder is zo uniek dat dat het Ministerie van Cultuur in Den Haag heeft besloten de grafkelder aan te wijzen tot beschermd archeologisch reservaat. De grafkelder vormt het middelpunt van het museum en is in ongerepte staat bewaard. De houten wanden waren uiteraard al lang weggerot, maar aan de hand van de verkleuringen in de bodem is een reconstructie gemaakt.
De grafkelder in Stein lijkt veel op die in de omgeving van Parijs (Seinebekken), in Westfalen en Hessen waar men op vergelijkbare wijze de doden bijzette.

Deze grafkelder, met zijn stenen vloertje, verschilt duidelijk van de hunebedden. Toch bestonden er contacten met het Noorden.

Dit blijkt uit het flesje met een kraag om de hals dat in Stein gevonden werd. Dergelijke kraaghalsflesjes van aardewerk zijn goed bekend in het gebied van de hunebedden, dat zich tot Denemarken uitstrekt.

Het graf bevatte crematieresten van meer dan 30 personen, verder een aantal bijgaven zoals een urn, een kraaghalsflesje en een 20-tal pijlspitsen uit dierenbeenderen en ca. 100 pijlpunten uit vuursteen.
Een blok houtskool dat werd aangetroffen werd onderzocht en bleek, na een C-14 datering, ongeveer 3000 voor Christus aan te geven, toen heeft zich in West-Europa de gewoonte verspreid om meerdere doden in een grafkelder bij te zetten.

Lees hier een uitgebreid artikel van Wim Hendrix over de Neolithisch Grafkelder >

Bekijk hieronder foto's over de grafkelder.

Museum stenenvloer grafkelder Museum grafbijgaven grafkelder Museum kraaghalsflesje