Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Lezing "Ein laeve lank in Limburg - De ganse Santekraom"

Door Annie Schreuders-Derks
Op donderdag 16 mei om 19.30 in De Hoppenkamp

Annie Schreuders-Derks (*1943) heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw.

Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht. In 1994 begon zij met een eigen volkskundig bureau en museum in haar woonhuis te Susteren.
In 2003 werden deze verplaatst naar een nieuwe, ruime locatie in Echt en werd het “Museum van de Vrouw” opgericht. Daar is Annie Schreuders als conservator aan verbonden gebleven tot haar pensionering 01- 01- 2011.

Lezing
Laat u door NostalNu meenemen op een reis door de twintigste eeuw. Een reis die vele haltes kent, van geboorte tot overlijden, met aandacht voor religie, kleedgedrag, eet en drinkcultuur, wooncultuur en in het bijzonder de vrouwencultuur. Dat zijn de wegwijzers gedurende de originele reis terug in de tijd.

Een fascinerend onderdeel van de volkscultuur is de religieuze beleving. Volksmensen hadden meer vertrouwen in de heiligen dan in God zelf. Elke heilige had wel één of meer specialiteiten en werd bijna als familielid ter verantwoording geroepen bij calamiteiten. De gelovige mens kon zo te pas en te onpas wel ergens in die hele Santenkraam soelaas vinden.

Aan de hand van de levenslijn van geboorte tot begrafenis en rouw wil NostalNu u inzicht bieden in de geloofswereld van ons en onze voorouders en het “theater” en de “sjoane sjien” rond rituelen, tradities en heiligendagen.

Programma:
19.30 – 20.00 uur: Ontvangst
20.00 – 21:00 uur: Eerste deel van de presentatie
21.00 – 21.15 uur: Pauze
21.15 – 22.15 uur: Tweede deel van de lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Entree gratis