Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Presentatie dr Karen Jeneson

Romeinen en Galliërs, soldaten, boeren en stadsbewoners
Het verhaal van Romeins Coriovallum en haar bewoners

Donderdag 12 oktober 2017 om 19.30 uur
In Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"


[widgetkit id="58" name="Aanmelden"]


Karen Jeneson studeerde provinciaal-romeinse archeologie aan de VU in Amsterdam. In 2013 promoveerde zij op haar proefschrift over het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en Keulen. Sinds 2010 is zij werkzaam als conservator van het Thermenmuseum in Heerlen.

2015 Heerlen Thermenmuseum opgraving 14

Thermencomplex Coriovallum in Heerlen (klik op afbeelding voor vergroting)

Samenvatting lezing
Na de verovering door Julius Caesar halverwege de 1e eeuw voor Chr breekt in het gebied dat nu Limburg is een tijdperk aan van ingrijpende transformatie. De Gallische samenleving, gekenmerkt door zelfvoorzienende boeren, verandert op werkelijk alle gebieden, zoals wonen, reizen, voeding, taal en gebruiksvoorwerpen.

Op de lössgronden van Limburg ontstaat het zogenaamde villa-landschap, waar op grote schaal graan voor de markt wordt geproduceerd. Bovendien leggen de Romeinen verharde wegen aan en stichten ze steden, tot dan ongekende fenomenen in de regio.

Door de aanwezigheid van Romeinse legioenen en hulptroepen komen er nieuwe inwoners uit alle hoeken van het Romeinse rijk, die allemaal hun eigen stempel op de samenleving drukken.

In deze lezing staat de transformatie van Limburg in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling centraal. Naast het platteland met haar villa’s staat ook de vicus Coriovallum, het huidige Heerlen, centraal. Daarbij komt het publieke badhuis van de stad, de thermen, aan bod. Hoewel het badhuis, een van de best bewaarde exemplaren van Noordwest Europa, al in 1940-41 is opgegraven, is gebleken dat het nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.
Nieuw onderzoek in het kader van een grootschalige restauratie van de thermen, dat momenteel wordt uitgevoerd, zal een antwoord moeten geven op de vele nog onbeantwoorde vragen.

 

Heerlen 1866

Kaart Heerlen 1866: Ligging Coriovallum op het kruispunt van de Via Belgica (groen) en de Via Treverorum (paars) (klik voor vergroting op kaart)

Programma:
19.30 - 20.00 uur: Ontvangst
20:00 – 20:45 uur: Eerste deel van de presentatie
20:45 – 21:00 uur: Pauze
21:00 – 21:45 uur: Tweede deel van de lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop bestaat de gelegenheid om met de spreker en andere gasten kennis te maken in het nieuwe onderkomen van het museum (vernieuwde gebouw).

De entree is gratis.

Tags: archeologie