Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

De religieuze activiteiten van mevrouw Wauters en haar dochter

Kasteel Stein heeft in de loop van de tijd vele eigenaren gekend, en gedurende de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw was het kasteel in bezit van een aantal Luikse families.

Tussen 1858 en 1910 woonde Antoine Joseph Pierre Edouard Wauters en zijn vrouw Anne Josephine Louise Michiels op het Kasteelcomplex te Stein. Samen met zijn zoon Edouard waren zij beide voor de helft eigenaar van het kasteel en de bijhorende gronden dat in de loop van de tijd uitgroeit tot een gebied van ongeveer 327 hectare groot. (afbeelding; bidprentje mevrouw Wauters bij haar overlijden in 1902)

Kasteel Stein mevr.WautersGedurende deze periode heeft Antoine op het kasteelcomplex het koetshuis laten bouwen, met prachtige paardenstallen met marmeren drinkbakken en met koper beslagen boksen, welke helaas in 1921 gesloopt zijn.

Ook waren ze in Stein in het bezit van zowel de watermolen en de windmolen. De windmolen was een standaardmolen genaamd “aan Akker” en lag ergens ten Noorden van Stein.2 In 1865 brandt deze molen af, en wordt er in opdracht van de familie Wauters een nieuwe wind molen gebouwd in de buurt van het kasteel.

Antoine Wauters heeft gedurende zijn leven heeft meerdere reizen naar het Midden-Oosten gemaakt, en het kasteellied is aan hem opgedragen in 1867 bij zijn terugkeer van een van zijn reizen.
In 1875 moet hij een mammoetboom uit Amerika hebben meegebracht waar deze staat is echter onbekend.

De familie Wauters was dan ook zeer vermogend, en deed ook veel goede dingen in het Steinse. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat Francis de Pauw ging dirigeren voor 5 gulden per repetitie van de fanfare. Ook heeft Edouard in 1894 een vaandel aan de fanfare geschonken. Dit vaandel is vanuit Parijs toegezonden, dus zal best wat gekost hebben.

Lees hier het hele artikel, bron Euleteul >>