Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

College van B & W geïnformeerd over Museumproject

Op dinsdag 19 januari 2016 heeft het College B&W van de gemeente Stein vergaderd op locatie, in het Archeologiemuseum van Stein. Na de vergadering is het college geïnformeerd over het Museumproject "Van Stein tot Stonehenge". Vanwege de uniciteit van het aanwezige prehistorisch graf ziet het museum mogelijkheden om uit te groeien tot hét museum over de geschiedenis van de Nederlandse grafcultuur vanaf de Prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen.

Bezoek BenW Stein

Projectondersteuner Frank Heinemans en Leo Verhart (oud-conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en conservator van het Limburgs Museum te Venlo) boden ondersteuning bij de presentatie van het project. Na afloop van de bijeenkomst heeft Leo Verhart ter plaatse nog een korte toelichting gegeven over het Neolithische graf (op de foto met het college en andere genodigden)