Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Museumweekend van 2 en 3 april 2015

Het nieuwe boek: "DE GESCHIEDENIS VAN KASTEEL STEIN EN ZIJN BEWONERS"
 
Tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april a.s. verscheen het nieuwe boek "De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners", samengesteld en bewerkt door Jos Drubers 
In 1946 verscheen van de hand van pater Munsters, één van de bekende priesters van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) te Stein, de Kasteelgids van Stein. Een klein maar vrij volledig boekwerkje over de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere bewoners. Met eindeloos geduld heeft pater Munsters zijn onderzoek gedaan en met zijn boekwerkje heeft hij het rijke historische verleden van Stein doen herleven. Op 9 september 1993 is pater Munsters op 87-jarige leeftijd overleden. Een rijk gevuld leven was daarmee ten einde gekomen.
In 1996 is gemeend dat de inwoners van Stein de opgetekende geschiedenis niet mocht worden onthouden. Daarom is destijds de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart te Tilburg toestemming gevraagd en verkregen om deze geschiedenis, na aanpassing aan het hedendaags taalgebruik, opnieuw tot leven te wekken. De uitgave wilde niet alleen een eerbetoon zijn aan pater Munsters, maar tevens een uiting van dankbaarheid aan de Congregatie M.S.C., die driekwart eeuw een niet weg te denken plaats in de Steinse gemeenschap heeft gehad. Met het vertrek van de paters, broeders en zusters is een belangrijk hoofdstuk uit de Steinse geschiedenis afgesloten.
De toegenomen belangstelling voor het Cultureel Erfgoed en dus ook voor de kasteelruïne van Stein heeft de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters te Stein ertoe doen besluiten in 2000 een derde druk van het boek uit te brengen.
En nu tien jaar later bestaat opnieuw de behoefte aan een heruitgave. In de tot dan toe verschenen uitgaven is weinig aandacht besteed aan de periode dat leden van de Congregaties kasteel Stein bewoonden. Ook de fase na het vertrek van de leden van de Congregaties is onderbelicht. In het nieuwe boek zijn een aantal hoofdstukken bewerkt en aangevuld met gegevens die pater Munsters in andere artikelen heeft beschreven. Een  aantal nieuwe hoofdstukken zijn verschenen, ondermeer met betrekking tot het Missiehuis, pater Munsters, het Kloosterkerkhof en de Metamorfose. Ook zijn in de loop van de tijd tal van afbeeldingen beschikbaar gekomen, waarvan een selectie in het boek is opgenomen. Met deze nieuwe uitgave wordt "De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners" meer compleet gemaakt.
Het boek, dat door Jos Drubers is samengesteld en bewerkt is voor € 15,00 te koop bij boekhandel Knoben in Elsloo, de Read Shop in Stein, brouwerij De Fontein in Stein en in het Archeologiemuseum. Als er meerdere verkooppunten bekend zijn zal dit op deze website worden vermeld.