Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

museum weekend 5 en 6 april 2014

MUSEUMWEEKEND 5 EN 6 APRIL 2014

c.q. Sluiting museum in verband met de aanstaande verbouwing.

 

Tijdens het Museumweekend van 5 en  april a.s. zijn vrijwilligers van de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters te Stein op twee plaatsen actief.

In het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat te Stein kan men een deel van de vaste collectie bekijken en wordt er aandacht besteed aan het thema voor dit weekend, “Laat je verleiden door een museumstuk”. Voor het archeologiemuseum wordt aandacht besteed aan ons museumstuk, “Pater Munsters”.

Op zaterdag 5 april a.s. kan men het museum bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. In het museum wordt dan door onze afdeling Heemkunde een presentatie gegeven van hun werkzaamheden,  zoals stamboomonderzoek, bidprentjes, oude foto’s en de werkzaamheden binnen het zogenaamde “Aezelproject”. Binnen dit project wordt op digitale wijze gewerkt aan de reconstructie van de bewoning in de gemeente Stein in de 18e en 19e eeuw aan de hand van oude kadastrale kaarten. Bij bezoek op zaterdag in het museum zullen er geen rondleidingen worden gegeven, wel kan men terecht voor informatie.

Op zondag 6 april is het museum open van 12.00 tot 17.00 uur. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan het thema “Pater Munsters”. Voor de jeugd welke ons museum bezoekt zijn er verrassingen gepland. In verband met de uitbreiding van ons museum zal dit binnenkort voor enkele maanden worden gesloten. Op beide dagen kunt u de bouwtekeningen bewonderen en zien hoe het vernieuwde museum zal worden. Zondag 6 april zal de voorlopige sluiting op een ludieke wijze plaats vinden om 18.00 uur.

De kasteelruïne is op beide dagen geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op beide dagen zijn er vrijwilligers aanwezig die rondleidingen verzorgen.

       Zoals het Archeologiemuseum er in de eerste jaren uitzag