Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Museumweekend 2013

MUSEUMWEEKEND 6 EN 7 APRIL 2013

Tijdens het Museumweekend van 6 en 7 april a.s. zijn vrijwilligers van de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters te Stein op drie plaatsen actief.

 In het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat te Stein kan men een deel van de vaste collectie bekijken. Het museum zal binnenkort voor de duur van enkele maanden haar deuren gaan sluiten. Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd wordt begonnen met de verbouw en nieuwbouw van het museum. In het museum zijn tijdens het weekend tekeningen te zien, hoe het verbouwde museum straks er uit zal gaan zien.

 Op de kasteelruïne van Stein wordt in de donjon aandacht besteed aan het thema Pracht en Macht en Oranje boven, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Met name wordt ingestoken op de relatie van het Huis van Oranje met de Heerlijkheid Stein. Een bijzondere plek krijgt een kan uit de eerste helft van de 16e eeuw, waarop het wapen staat afgebeeld van Willem van Oranje. Deze kan behoort tot de collectie van pater Munsters.

In het Streekmuseum Elsloo en het Archeologiemuseum Stein zijn leden van de Heemkundegroep Stein aanwezig, waar ze informatie verstrekken over het zogenaamde Aezelproject. Onder coördinatie van het Euroregionaal Historisch Centrum wordt op digitale wijze gewerkt aan de reconstructie van de bewoning in onze gemeente in de 19e en 20e eeuw. Voor dit project wordt uitgegaan van de kadastrale kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw. Op deze kaarten staat iedere perceel precies uitgetekend. Hoe de bewoning in 1842 was, is exact omschreven in de bij die tekening horende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, kortweg OAT's genoemd. In de Persoonlijke Kadastrale Leggers (PKL's) is opgetekend wat er met elk perceel in de loop van de tijd is gebeurd, zoals bijvoorbeeld koop en verkoop. Bestaande gegevens van OAT's, PKL's en Stambomen (opgebouwd uit persoonsgegeven van vroeger) worden ingevoerd in computerbestanden, zodat ze daarna gekoppeld kunnen worden aan de kadastrale tekeningen. Zo ontstaat er toegankelijkheid en inzicht in de bewoning van de gemeente Stein.

De locaties zijn op de genoemde dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

image002

       Zoals het Archeologiemuseum er in de eerste jaren uitzag...