Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Contact

Stichting Erfgoed Stein

Archeologisch Museum Stein

Telefonisch bereikbaar tijdens openingsuren: 046 433 8919
Maandag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Kamer van Koophandel nr 41072238
Bankrekening NL 71 Rabo 0105 9123 01

Algemene informatie en aanmelden groepsbezoek museum: info@stichtingerfgoedstein.nl

Bestuurszaken: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum en/of kasteel -ook buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak:
per email of telefoon: 046-4338919
(bereikbaar tijdens openingsuren)


Archeologisch Museum Stein

Hoppenkampstraat 14-A - 6171 VP Stein
Ingang via Schepersgats

 • Bezoektijden

  Maandag 13.00 - 16.00 uur
  Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
  Zondag wisselend,
  zie agenda
 • Entree

  € 4,50 vanaf 13 jaar.
  Tot en met 12 jaar gratis, onder begeleiding.

Kijk hier voor meer informatie

Kloosterkerkhof Stein - Scharbergweg t.h.v. nr.2

Kijk hier voor meer informatie

Kasteelruïne Stein

Scharbergweg 1, hoek Ondergenhousweg, 6171 GV Stein

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken.

Kijk hier voor meer informatie

Vrijwilligers gezocht voor

Archeologisch Museum Stein, Kloosterkerkhof, Van Stein tot Stonehenge, Erfgoedwerkplaats, ICT, Groenbeleid, Aezelproject en nog veel meer...

Meer weten?

 • 50.9653269,5.7606286

  Archeologisch museum Stein + Multifunctioneel centrum De Hoppenkamp

  Hoppenkampstraat 14-A, Stein

  Start routeplanner

 • 50.96123619999999,5.756272999999999

  Kloosterkerkhof Stein

  Scharbergweg

  Start routeplanner

 • 50.96273919999999,5.755299099999999

  Kasteel Stein

  Nederhof 25, Stein

  Start routeplanner

Lees verder

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Stichting Erfgoed Stein uitdrukkelijk afgewezen. Stichting Erfgoed Stein biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Stichting Erfgoed Stein noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

INFORMATIE OP DEZE SITE
Stichting Erfgoed Stein streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Stichting Erfgoed Stein wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Stichting Erfgoed Stein aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Stichting Erfgoed Stein alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stichting Erfgoed Stein worden gewijzigd.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Stichting Erfgoed Stein dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Stichting Erfgoed Stein onderhouden en Stichting Erfgoed Stein heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Stichting Erfgoed Stein geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Erfgoed Stein dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting Erfgoed Stein.

Afbeeldingen en grafische elementen
Deze website is gebouwd in opdracht en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tevens zijnde de eigenaar van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die van verschillende stock leveranciers en uit eigen productie en bronnen afkomstig zijn. We  benadrukken dat we ons best doen om alleen gebruik te maken van legitieme en rechtmatige bronnen voor visuele content.

De afbeeldingen en grafische elementen op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren en gebruiken van afbeeldingen en grafische elementen, willen we vermelden dat de kopierechten (copyrights) en licenties van de betreffende visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock) leveranciers.

Informatie met betrekking tot de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan via de betreffende website opgezocht worden:

- uit eigen productie en/of databank, via de contactgegevens
- icon-icons.com
- flaticon.com
- canva.com
- pixabay.com
- pexels.com
- vecteezy.com
- unsplash.com
- rawpixel.com
- undraw.co
- psdcovers.com
- stock.adobe.com

Het kan voorkomen dat van de hiervoor vermelde leveranciers inmiddels geen content meer op deze website wordt gebruikt. We streven ernaar om volledige transparantie te bieden over de bronnen van onze visuele content.

Rechten beeldmateriaal derden
Wij trachten altijd, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel het auteursrecht correct vast te leggen. Mocht een rechthebbende door publicatie op deze website in zijn belangen geschaad worden, neem dan als rechthebbende direct contact op om een correcte verwerking van het beeldmateriaal overeen te komen.

Mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke afbeeldingen of grafische elementen op deze website, neem dan alstublieft direct contact met ons op. We zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende actie ondernemen om eventuele inbreuken op de kopierechten of licenties te corrigeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

VIRUSSEN
Stichting Erfgoed Stein garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Aanmelden voor activiteiten

Klik hieronder op de activiteit waaraan u wilt deelnemen.
Een nieuw scherm opent.
Linksboven kunt u aanmelden door op "Deelnemen" te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen.

Met de knop ernaast "Evenementen Opties" kunt u anderen uitnodigen om ook deel te nemen. Ook kunt u de pagina printen of het kalenderblad downloaden.

Alvast hartelijke dank voor uw belangstelling.

Aanmelden

Bezoekersinfo

Het Archeologie museum van de Stichting Erfgoed Stein bevindt zich op de hoek Schepersgats en Hoppenkampstraat.

Ingang van het Museum en de expositieruimte is aan de Schepersgats en de ingang van de sectie Heemkunde is aan de Hoppenkampstraat 14A te 6171 VP Stein.

De sectie Heemkunde kan worden bezocht op:
Maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Openingstijden van het museum en expositieruimte:
Op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur, op woensdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

Aangezien het museum gerund wordt door vrijwilligers is het raadzaam vooraf telefonisch te checken of het museum de betreffende dag geopend is.

Entree € 3.00 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Voor groepsbezoeken van 10 of meer personen buiten de gewone openingstijden dient van tevoren een afspraak worden gemaakt. Voor groepsbezoeken geldt een entree van 2,50 Euro per persoon met een minimum van 25 Euro.
Aanmelding via: info@stichtingerfgoedstein.nl.
Telefoon: 046-4338919 (bereikbaar op openingstijden) maar er kan ook een mail worden gestuurd naar info@stichtingerfgoedstein.nl

Voor alle informatie exposities en andere activiteiten verwijzen we u naar de rubriek "Nieuws" van deze website.