Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Opdracht en doel Stichting Erfgoed Stein

Het algemeen doel van de Stichting Erfgoed Stein is het behoud en het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Stein.

De kernactiviteiten van de stichting zijn onder meer:

 • De exploitatie van het Archeologiemuseum te Stein.
 • Het beheer van het kloosterkerkhof in Stein.
 • Het beheer van de archeologische collectie van dokter Beckers.
 • Het beheer van de geschied- en oudheidkundige verzameling van pater Munsters.
 • Het beheer van het documentatiecentrum.
 • Het levendig houden van monumenten en facetten van geschiedenis en oudheidkunde binnen de gemeente Stein.
 • Het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van de kennis en het toegankelijk maken van bronnen met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed.
 • Het beheer en het toegankelijk maken van genealogische en kadastrale gegevens en van de beeldbank.
 • Het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.
 • Het opsporen van vondsten en geschriften van archeologische en/of geschiedkundige aard.
 • Het veilig bewaren, determineren, beschrijven en zo nodig restaureren en conserveren van collectiemateriaal.
 • Het ontplooien van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, wonen en welzijn in de buurt. Meer in het bijzonder het creëren van een gemeenschapsaccommodatie die de ontmoetingsplek bij uitstek is in de directeomgeving en die onderdak biedt aan het lokale verenigingsleven.
 • Het openstellen van het gebouw voor het organiseren voor activiteiten ten behoeve van zorgbehoeftigen en senioren en mede daardoor de leefbaarheid in de directe omgeving te bevorderen.