Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Afsluiting expositie 80 jaar Julianakanaal

Afgelopen dinsdag  is de expositie 80 jaar Julianakanaal in het Archeologisch Museum afgesloten met het bezoek door een groot gedeelte van de vrijwilligers van IVN Stein aan de expositie. Er werd door gids Wim Janssen een presentatie gegeven over 80 jaar Julianakanaal vanaf de aanleg door de jaren heen tot aan de huidige werkzaamheden, het verbreden van de vaarweg.

Daarna was er een rondgang door de expositie waarbij ook tekst en uitleg gegeven werd over het tentoongestelde en bijbehorende documentatie en fotomateriaal. Tevens werd even stilgestaan bij de nieuwe plannen rondom het, voor deze regio unieke, Neolithisch graf waarom het Archeologisch museum destijds gebouwd is. Het was voor de bezoekers van IVN Stein dan ook een erg leerzame en interessante middag.

MuseumStein bezoek IVN