Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Stichting Erfgoed Stein vrijwilligersactie in het kader van NL.DOET 2016

nl doet logo

Stichting Erfgoed Stein heeft wederom een 2 tal klussen met succes aangemeld bij het Oranjefonds voor de vrijwilligersactie NL.DOET

De eerste klus is het opschonen van de directe omgeving van het Kloosterkerkhof en zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart vanaf 10 uur tot 13 uur. Het is de bedoeling om rondom de beukenhaag een opschoning te doen van onkruid en dood hout om e.e.a. weer een mooier aanzien te geven. Tevens zullen we dan ook op het kerkhof zelf het aanwezige onkruid wieden.

Museum Stein Kerkhof

De tweede klus is het inrichten van de Maaskeientuin bij het Museum Hoppenkampstraat 14a in Stein en deze klus wordt geklaard op vrijdag 11 maart vanaf 9 uur tot 13 uur. Hier is het de bedoeling om het gedeelte van de tuin dat niet bestraat is iets te ontgraven en vervolgens van worteldoek te voorzien. Daarna moeten er keien aangebracht worden om zodoende een gedeelte van de “Maaskeientuin” te worden. Deze “Maaskeientuin” is onderdeel van het totale plan voor het Museum en de Erfgoed Werkplaats.

Museum Stein Keientuin

Dit houdt in dat we beide dagen nog vrijwilligers kunnen gebruiken om dit te realiseren en de sponsoring door het Oranjefonds kunnen waar maken. Voor gereedschap, hulpmiddelen en koffie wordt gezorgd evenals machinale ondersteuning voor het zwaardere werk.

Opgave voor 2 maart aanstaande in verband met de planning bij:
Bep Deuss 046-4332861 of 06-30802484 of bep.deuss@home.nl
Wim Janssen tel: 06-51891241 of janssen-wim@home.nl.

Beleefd uitnodigend,
Het Bestuur van de Stichting Erfgoed Stein.