Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Stichting Erfgoed Stein ontvangt subsidie van het Mondriaan Fonds

Twintig musea en erfgoedinstellingen hebben van het Mondriaan Fonds een bijdrage ontvangen voor hun meerjarenprogramma’s. Het fonds kent in 2015 1,4 miljoen euro toe aan de programma’s van 20 musea en overige erfgoedinstellingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De bijdragen variëren van 12.188 tot 150.000 euro.

De instellingen krijgen een bijdrage voor een serie activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek in te dienen voor het ontwikkelen van concepten voor experimentele programma’s.
De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Allard Pierson Museum, De Bastei, Nemo Science Center Amsterdam, Natuurmuseum Fryslân, Van Abbemuseum, Museum voor Communicatie, Wereldmuseum Rotterdam, Tassenmuseum Hendrikje, Kosmopolis Utrecht, Stadsarchief Amsterdam, Museum Warkums Erfskip, Stichting Erfgoed Stein, Land Art Contemporary,Van Eesterenmuseum, Open Monumentendag Amsterdam en Stein.

Stichting Erfgoed Stein ontvangt een bijdrage voor Van Stein tot Stonehenge, om de nieuwe missie vorm te geven en uit te groeien tot een expertisecentrum over de geschiedenis van de Nederlandse grafcultuur vanaf de Prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen.

Van Stein tot StonehengeAfbeelding: Ontwerpschets 'Van Stein tot Stonehenge' van Stichting Erfgoed Stein