Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Noeste arbeid op het Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein

Zaterdag 1 juni jl. hebben een zestal vrijwilligers, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar van de Stichting Erfgoed Stein, weer de maandelijkse onderhoudsbeurt uitgevoerd op het Kloosterkerkhof.

Door de zeer slechte weersomstandigheden van afgelopen weken hebben wij de geplande werkzaamheden helaas moeten uitstellen. Het was door de vele regen ook op de geplande onderhoudsdag, eigenlijk niet verantwoord om op het Kloosterkerkhof te werken. Daarnaast waren de paden ook veel te glad om veilig onderhoud te plegen.

kloosterkerkhof 240601 art3

De natuur laat zich niet leiden en gaat haar eigen gang en dit betekende dat de begroeiing rondom de kruisjes wel erg hoog stond en er dus veel werk te doen was, ondanks dat het op 1 juni jl. ook weer regende, maar minder hard dan voorgaande weken. Daar hebben we de geplande werkzaamheden op afgestemd en we zullen als het weer het weer toelaat, deze werkzaamheden afmaken. Er komt nog een extra onderhoudsbeurt. De foto’s geven aan dat er toch stevig is doorgepakt om het Kloosterkerkhof te ontdoen van een wildgroei aan planten.

kloosterkerkhof 240601 art2

Als Bestuur SES hebben we dan ook veel respect voor de inzet van onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, ook nu weer. Heel veel dank alvast en heel graag tot de volgende onderhoudsbeurt van het Kloosterkerkhof.  

De volgende reguliere onderhoudsbeurt is op vrijdag 29 juni aanstaande gepland, dit als voorbereiding op het zomerseizoen. We zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding van het aantal huidige vrijwilligers. Van harte welkom aan degenen die ons graag willen komen helpen bij het onderhoud van dit prachtige stukje religieus erfgoed in het mooie  Kasteelpark in Stein. Lijkt U dit leuk om te doen, dan zien wij U heel graag en voor het juiste  gereedschap maar ook voor koffie en vlaai wordt uiteraard gezorgd. Uw belangstelling zien we graag tegemoet via ons secretariaat, waarvoor alvast veel dank!  

Verder is een aantal graven nog niet geadopteerd, heeft U interesse dan kunt U zich aanmelden via secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl of 046-4338919 

kloosterkerkhof 240601 art1