Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

De religieuze activiteiten van mevrouw Wauters-Michiels en haar dochter Marie uit Beek

Mevrouw Wauters-Michiels met dochter Marie de Terwangne-Wauters en Marcienne Colin-Wauters. Afbeelding: archief Arjan van de Rest

25-05-2022 door Arjan van de Rest en Jos Drubers - Stichting Erfgoed Stein

Het Luikse echtpaar Wauters-Michiels is medio 19de eeuw met hun zoon Edouard ieder voor de helft eigenaar van kasteel Stein met bijhorende gronden. Zij laten het koetshuis bouwen met prachtige paardenstallen. Ook bezitten zij de watermolen en de windmolens van Stein.

Aan vader Antoine Wauters wordt in 1867 het lied Chateau de Steyn opgedragen. In 1875 brengt hij een mammoetboom mee uit Amerika. Hij overlijdt in 1881. Edouard schenkt in 1894 een vaandel aan de fanfare van Stein. Hij blijft ongehuwd. Zijn zus Marie trouwt in 1864 met Maurice de Terwangne, die in 1872 overlijdt.

Familiekapitaal

Edouard richt zich vooral op zijn baan als rechtsgeleerde in Luik. Het familiekapitaal, dat in stand wordt gehouden door inkomsten uit de staalindustrie, wordt door moeder en zus besteed aan meerdere religieuze doelen. De dames wonen in de winter in Algerije (Isly), in de lente in de Savoie in Frankrijk, en in de zomer en herfst in Luik en Stein.

Bij de restauratie van de St. Martinuskerk in Stein in 1885 schenkt mevrouw Wauters het hoofdaltaar van de kerk. In 1886 koopt de familie het kasteel en de gronden van de abdij van Orval (B). In Algerije richt de familie een hospitaal en een kathedrale kerk op. In Agha kopen zij land om een tweede kerk te bouwen. Als blijkt dat deze te klein gaat zijn wordt nogmaals grond aangekocht, waarna in 1894 de bouw van de kerk start die vijf jaar later wordt ingewijd. De dames geven ook een substantiële donatie aan de congregatie Les Petites Soers des Pauvres te Méry in de Savoie (F).

Marie de Terwangne-Wauters adopteert in 1893 Marcienne Colin, die in dat jaar is geboren. Haar ouders, goede vrienden van de familie Wauters, zijn in dat jaar overleden.

Noodkerk

In 1909 wordt Edouard Wauters benaderd door inwoners uit Meers. De houten noodkerk uit 1892 staat op instorten. Edouard belooft een bedrag te schenken gelijk het bedrag dat de inwoners van Meers ophalen. Edouard sterft een jaar later. Zijn zus belooft een gift van 20.000 Belgische Frank onder voorwaarde dat de bouw nog in hetzelfde jaar start en de door haar broer goedgekeurde plannen worden gebruikt. Op 2 mei 1910 start de bouw en op 22 december 1910 wordt de kerk ingewijd.

In 1910 wordt kasteel Stein doorverkocht aan Marie’s zwager en schoonzus Albert en Lucie de Villenfagne de Sorinnes en hun zoon Guy. Marie overlijdt in 1926. Haar eigendommen gaan over op haar geadopteerde dochter Marcienne.

wauter michiels2

De aanbouw van de kerk in Meers.

Foto: archief Arjan van de Rest