Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Opening gebouw Stichting Erfgoed Stein

Op zaterdag 26 augustus heeft onder grote belangstelling de officiële opening plaatsgevonden van het gebouw aan de Hoppenkampstraat 14A, waarin gevestigd zijn:

- het museum;
- de multifunctionele ruimte en
- de erfgoedwerkplaats

Alle genodigden werden – onder het genot van een kop koffie met een stukje vlaai - ontvangen in de multifunctionele ruimte van ons gebouw, welke ruimte enige tijd geleden de naam “de Hoppenkamp’ gekregen heeft.

Nadat de voorzitter, Wim Poeth, de aanwezigen verwelkomd had en een korte terugblik had gegeven op de geschiedenis van onze stichting, heeft hij ook een korte schets gegeven van de werkzaamheden die verricht moesten worden om e.e.a. te realiseren. Vooral bij het subsidietraject werd stilgestaan, want zonder deze hadden wij ons doel nooit kunnen realiseren.

Daarna werd achtereenvolgens het woord gevoerd door Hans Teunissen (gedeputeerde van de Provincie Limburg), Gina van Mulken (wethouders van de Gemeente Stein), de heer Imkamp (namens Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg) en Leo Verhart (oud conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en het Limburgs Museum te Venlo).
Ieder voor zich had een prachtig verhaal waarbij vooral de stichting veel lof kreeg toegezwaaid voor de grote inzet en het bereikte resultaat.

Museum Stein Opening 26.08.2017 collageKlik op de afbeelding voor een vergroting.

Na dit officiële gedeelte zijn alle aanwezigen via “de Hoppenkamp” naar buiten gegaan en heeft men zich naar de ingang aan de Schepersgats begeven. Hier vond de officiële opening plaats. Gedeputeerde Hans Teunissen heeft de nieuwe naam van het museum – Museum voor Grafcultuur – onthult en Wethouder Gina van Mulken heeft via een roofvogel de sleutel van het gebouw in ontvangst mogen nemen.
Daarna hebben beiden de openingshandeling verricht en konden alle genodigden – onder genot van een glaasje champagne – het museum betreden. De vrijwilligers gaven nadere tekst en uitleg over datgene wat in het museum te zien is. Voor zover bekend is ons museum het enige museum in Nederland dat zich specifiek richt op grafcultuur.
Naast het Neolithische graf (ruim 5.00 jaar oud), is ook grafcultuur te bewonderen uit de periode van de Bandkeramiek, de IJzer-, de Romeinse- en de Merovingische tijd.

Het bestuur en de vrijwilligers hebben zonder uitzondering allen positieve berichten in ontvangst mogen nemen.
De hoop werd uitgesproken dat vele mensen dit museum komen bezoeken en dat zij net zo enthousiast naar buiten mogen gaan als alle genodigden op deze zaterdag.