Kloosterkerkhof Stein

Kloosterkerkhof Stein - Ondergenhousweg 14 - 6171 GW Stein

Bezoektijden

Het kloosterkerkhof ligt in het kasteelpark en is voor het publiek vrij toegankelijk.

Contact

Kloosterkerkhof piekfijn bij Dodenherdenking

Afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer druk in de weer geweest om de Kloosterkerkhof het mooie aanzien te geven voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2017.
Alle perken zijn gewied, de grafkruisjes zijn gepoetst en de paden zijn geveegd. Ook werden de vazen geplaats zodat de bloemen door de adoptanten en de Stichting bij de graven gezet konden worden 

Kloosterkerkhof Stein comp
(Klik op afbeelding voor vergroting)

Dit werk wordt door de vrijwilligers diverse malen per jaar uitgevoerd om de kerkhof in goede staat te houden en er mooi uit te laten zien.
We zoeken dan ook nog steeds vrijwilligers die ons daarbij willen helpen, vele handen maken het werk lichter. Belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail:
Een vrijwilliger van het eerste uur, Rene Brouns, werd hierbij gemist na het vele werk dat hij altijd voor dit Kloosterkerkhof gedaan heeft. Dank hier voor.

De laatste dagen zijn door de adoptanten van de graven en de Stichting Erfgoed Stein weer bloemen geplaatst bij de grafkruisjes hetgeen weer een prachtig zicht geeft op dit mooie culturele, religieuze erfgoed. Er zijn nog altijd graven vrij voor adoptie belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail:

Het is dan ook zeer de moeite waard om het Kloosterkerkhof komend weekend met een bezoekje te vereren. Een uniek cultureel en religieus erfgoed van Stein.

Kloosterkerkhof Stein weer spic en span

In de laatste weken van oktober 2016 zijn de vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer druk in de weer geweest om de Kloosterkerkhof het mooie aanzien te geven voor Allerheiligen en Allerzielen. Alle perken zijn gewied, de grafkruisjes zijn gepoetst en de paden zijn geveegd. Dit werk wordt door de vrijwilligers diverse malen per jaar uitgevoerd om de kerkhof in goede staat te houden en er mooi uit te laten zien.

We zoeken dan ook nog steeds vrijwilligers die ons daarbij willen helpen, want vele handen maken het werk lichter. Belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail:

De laatste dagen zijn door de adoptanten van de graven en de Stichting Erfgoed Stein weer bloemen geplaatst bij alle grafkruisjes hetgeen weer een prachtig zicht geeft op dit mooie religieuze erfgoed van Stein. Er zijn nog altijd graven vrij voor adoptie, belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail:

Het is dan ook zeer de moeite waard om het Kloosterkerkhof bij dit mooie herfstweer met een bezoekje te vereren.

Klik op afbeelding voor vergroting.

Kloosterkerkhof Stein 11.2016

Pater Jacques Schreurs

Op 31 januari 2016 is het 50 jaar geleden dat pater Jacques Schreurs is overleden. Op 3 februari 1966 is hij begraven op het kloosterkerkhof te Stein. Hij is schrijver en dichter van vele geschriften, gedichten en toneelstukken, maar hij is vooral bekend geworden door zijn Jacques Schreursdriedelige roman Kroniek eener parochie. Willy van Hemert heeft deze kroniek in de jaren zeventig bewerkt tot de televisieserie Dagboek van een herdershond. In die kroniek beschrijft Schreurs zijn eigen ervaringen als kapelaan ten tijde van de opkomst van de mijnindustrie in Zuid-Limburg en de sociale gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.

Jacobus Hubertus (Jacques) Schreurs is een zoon van Johannes Hubertus Schreurs uit Grathem en Johanna Angelina Brouns uit Panheel. Het echtpaar trouwt in Heel, maar woont korte tijd in Sittard. Hier komt Jacques op 9 februari 1893 ter wereld. Als hij later misdienaar is in de kapel te Panheel begint hij zich een toekomst te dromen als priester-missionaris.

Lees verder >

Bloemengroet mei 2015

Onze grafadoptanten is onlangs weer gevraagd om voor het weekend van 2 en 3 mei 2015 een bloemengroet te brengen aan de overledene(n) van wie hij/ zij een graf heeft geadopteerd. Inmiddels zijn ongeveer 75% van de graven geadopteerd.

april 450a

Dankzij de donatie van de grafadoptanten zijn wij in staat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. We kunnen u vertellen dat wij in maart j.l. subsidie hebben ontvangen in het kader van “Nederland Doet”.
Vrijwilligers van de Stichting en het IVN hebben toen extra schoonmaakwerkzaamheden verricht.

Bovendien heeft de eigenaar, Stichting Limburgs Landschap een boom verwijderd op het kerkhof, waardoor er meer licht is ontstaan. Dit zal ertoe bijdragen dat de plantengroei het beter zal gaan doen.

Inmiddels is ons ook bekend dat de Stichting Ultraloop Stein een uniek hardloopevenement heeft georganiseerd rondom 70 jaar Dodenherdenking, namelijk de 'Kapelaan Berix Bergen-Belsen-Stein Memorial Run'. Een Non Stop Estafetteloop van 416 kilometer, die zondag 3 mei start in Bergen-Belsen en die eindigt op 4 mei om 19.45 uur bij het Kapelaan Berix Monument in Meers.

Op 4 mei worden verschillende kerkhoven en oorlogsgraven van de gemeente Stein aangedaan, waaronder ook het kloosterkerkhof. De aankomst bij het kloosterkerkhof wordt verwacht om 17.15 uur. Zoals u weet heeft het kloosterkerkhof een erkend oorlogsgraf, namelijk het graf van Dirk Oudendijk. Informatie over hem treft u aan op het kerkhof.
Zij, die zich meer verdiept hebben in het leven van de religieuzen, die op het kloosterkerkhof zijn begraven, weten dat velen van hen ook slachtoffer zijn geweest van oorlogsgeweld, ondermeer in Nederlands Indië. Ook hen zullen we de komende dagen niet vergeten.

Bezoek congregatie aan het Kloosterkerkhof in mei 2013

Begin mei 2013 stond het Kloosterkerkhof in het Kasteelpark Stein weer volop in de belangstelling. Door de vrijwilligers van de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) en het IVN te Stein was in de week voorafgaand een grondige voorjaarsbeurt gehouden, zodat het kerkhof er weer opgeruimd bij lag. Bloemenvazen en water waren aanwezig om bij alle graven bloemen te zetten ter gelegenheid van 4 mei, mede omdat op het kerkhof een Oorlogsgraf aanwezig is. In samenspraak met de congregaties was besloten dat het Bestuur van de Archeologiestichting opnieuw alle graven zou voorzien van bloemen. Dit had mede te maken met het kerkhofbezoek door de Zusters en Paters uit Tilburg op 2 en 7 mei.

missie1

Lees meer

Het kloosterkerkhof van Stein

Vlakbij de kasteelruïne van Stein ligt het kerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart. In totaal 159 religieuzen, onder wie ook Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zijn hier begraven. De paters en broeders hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond. Rond 1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters. Ook paters, die uit de missie terugkeerden, hebben in Stein verzorgd hun oude dag kunnen doorbrengen.

In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op het kerkhof. In het jaar 2000 is het kasteelpark inclusief het kloosterkerkhof overgedaan aan de gemeente Stein. Het onderhoud van het kerkhof is in handen gebleven van de congregatie. De gebruiksrechten zijn aangegaan voor de duur van twintig jaar. In september 2013 zijn deze rechten verlopen. De "Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters" (nu Stichting Erfgoed Stein) te Stein heeft in 2010 contact opgenomen met het provincialaat van de congregatie te Tilburg en heeft gesproken over de mogelijkheid om het kerkhof binnen Stein te behouden. Vervolgens hebben er contacten plaatsgevonden met beide congregaties, de gemeente Stein en de Archeologiestichting om te komen tot afspraken hoe het kloosterkerkhof te behouden en te onderhouden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Onderhoud van het kerkhof moet voor jaren gegarandeerd zijn.

image030

Foto: Kloosterkerkhof Stein 1950

Alle betrokken partijen zijn van mening geweest dat het kloosterkerkhof behouden dient te worden. Er zijn onderling afspraken gemaakt over de overdracht en het onderhoud van het kerkhof. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud is onder meer medewerking verleend door Monumentenwacht en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (I.K.L.) in Limburg. Met betrekking tot het toekomstig onderhoud is onder meer samenwerking gezocht met de I.V.N. te Stein. Ook is er een plan uitgewerkt dat men voor het onderhoud graven kan adopteren. Op deze wijze hopen we een stukje cultureel religieus erfgoed in Stein te kunnen bewaren.

Lees meer

Dodenakkers

"Hoeveel kloosterkerkhoven Nederland ooit telde, is geheel onbekend. Vandaag de dag zijn er nog ruim honderd. In de afgelopen decennia zijn er tientallen, zo niet honderden geruimd. De stoffelijke overschotten zijn vaak overgebracht naar andere kloosters of begraafplaatsen die wel ruimte hadden. Daar wordt soms alleen een gedenkteken geplaatst bij een verzamelgraf. Zelden worden de graven één voor één overgebracht. Op de plaats waar ooit begraven werd, is meestal niets bewaard gebleven. Het behouden van kloosterkerkhoven hangt samen met de orde die de begraafplaats ooit aanlegde. Veel ordes lopen letterlijk op hun laatste benen omdat er nauwelijks nog nieuwe broeders of zusters intreden."

"Dat het ook anders kan bewees in Stein de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters. Leden van deze stichting namen in 2010 het initiatief tot het behoud van de kleine kloosterbegraafplaats bij de kasteelruïne van Stein. In 2013 zouden de gebruiksrechten van de begraafplaats verlopen en daarmee zou een van de laatste herinneringen aan het Missiehuis in Stein mogelijk verdwijnen."

Dit zijn de eerste woorden van een uitgebreid artikel geschreven in het eerste weekend van februari 2014 door Leon Bok, redacteur van de website www.dodenakkers.nl.

Klik hier om het artikel van Leon Bok te lezen.

1 Hekwerk 

Pater Willem Voesten

Pater Willem VoestenNaar aanleiding van het feit dat ruim 70 jaar geleden Nederland is bevrijd van de Duitsers, willen we graag aandacht besteden aan een van de missionarissen, die op het kloosterkerkhof is begraven.

Pater dr. Wilhelmus Gerardus Hubertus (Willem) Voesten, geboren te Venray op 31 juli 1906 en priester gewijd op 10 augustus 1932.

Zijn poging om als missionaris naar Nieuw- Guinea te gaan mislukt, omdat hij verzocht wordt om in Rome Kerkelijk Recht te studeren.

Hij doctoreert en doceert aan het Theologicum van de MSC te Stein en weet zijn werk te combineren met zijn werk als rector van het gezellenhuis en bij de R.K. Werkliedenbond te Heerlen.

Lees verder>>

Bezoek paters uit de Filipijnen in 2015

Ontvangst
Ontvangst op de parkeerplaats met een geschenk voor Pater Fons Meijers.
Bezoek kloosterkerkhof
Bezoek aan het kloosterkerkhof waar een aantal missionarissen uit de Filipijnen begraven zijn.
Grafsteen Bronckhorst
René geeft tekst en uitleg bij de grafsteen van de Bronckhorst.
Op de witte toren
Fons Meijers met Pater Tito op de witte toren van de Kasteelruïne.

Renovatie Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein in 2012

Na maanden van overleg met allerlei instanties, overheid en Congregaties is de vroegere Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) er in geslaagd een plan uit te werken voor het behoud van het Kloosterkerkhof.

Oorspronkelijk zou het Kerkhof, dat nu beheerd wordt door de congregaties, in september 2013 volledig in beheer van de gemeente Stein komen. Naar alle waarschijnlijkheid zou het dan binnen afzienbare tijd geruimd worden en zou daarmee een stukje cultuurhistorisch en religieus erfgoed van Stein voorgoed verdwijnen. Door de archeologiestichting is, mede door de uitgave van het boek “De geschiedenis van kasteel Stein en haar bewoners”,  het plan opgevat om dit cultuurhistorisch en religieus erfgoed voor de toekomst te behouden en te beheren.

Hiervoor is overleg opgestart met de gemeente Stein en de Congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voornemen van de Archeologiestichting een goed en waardevol initiatief is en ook volledig ondersteund moet worden, zeker ook financieel.

Hierna is de Archeologiestichting gestart met het uitwerken van een projectplan en het zoeken naar externe ondersteuners en subsidie verstrekkers. Na harde toezeggingen maar ook mondelinge afspraken heeft het bestuur van de Archeologiestichting unaniem besloten dat het project Renovatie Kloosterkerkhof opgestart kan worden. Samen met de vrijwilligers van de Archeologiestichting, maar ook die van het IVN Stein is in juni 2012 daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden.

Lees meer

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A