Kloosterkerkhof Stein

Kloosterkerkhof Stein - Ondergenhousweg 14 - 6171 GW Stein

Bezoektijden

Het kloosterkerkhof ligt in het kasteelpark en is voor het publiek vrij toegankelijk.

Contact

75 jaar Bevrijding

In heel Zuid-Limburg wordt vanaf september volop aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding. Binnen de gemeente Stein zijn met betrekking tot de bevrijding exposities te zien in het Streekmuseum Elsloo en in De Hoppenkamp te Stein. Ook zijn er twee boeken verschenen: een in Urmond en een in samenwerking tussen Stichting Erfgoed Stein en het Streekmuseum Elsloo.

Missionarissen oorlog bevrijding herdenking 09.2019

In september 1944 is in Zuid-Limburg de oorlog afgelopen, maar dat is nog niet het geval in de noordelijke provincies en zeker niet in de overzeese gebieden. Daarom mogen we in het Steinse niet vergeten de paters, broeders en zusters, die op het kloosterkerkhof van Stein zijn begraven en die eveneens slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld. Ook zij verdienen het om in deze periode van herdenken genoemd te worden.

Lees verder >

Het kloosterkerkhof van Stein

Vlakbij de kasteelruïne van Stein ligt het kerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart. In totaal 159 religieuzen, onder wie ook Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zijn hier begraven. De paters en broeders hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond. Rond 1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters. Ook paters, die uit de missie terugkeerden, hebben in Stein verzorgd hun oude dag kunnen doorbrengen.

In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op het kerkhof. In het jaar 2000 is het kasteelpark inclusief het kloosterkerkhof overgedaan aan de gemeente Stein. Het onderhoud van het kerkhof is in handen gebleven van de congregatie. De gebruiksrechten zijn aangegaan voor de duur van twintig jaar. In september 2013 zijn deze rechten verlopen. De "Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters" (nu Stichting Erfgoed Stein) te Stein heeft in 2010 contact opgenomen met het provincialaat van de congregatie te Tilburg en heeft gesproken over de mogelijkheid om het kerkhof binnen Stein te behouden. Vervolgens hebben er contacten plaatsgevonden met beide congregaties, de gemeente Stein en de Archeologiestichting om te komen tot afspraken hoe het kloosterkerkhof te behouden en te onderhouden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Onderhoud van het kerkhof moet voor jaren gegarandeerd zijn.

image030

Foto: Kloosterkerkhof Stein 1950

Alle betrokken partijen zijn van mening geweest dat het kloosterkerkhof behouden dient te worden. Er zijn onderling afspraken gemaakt over de overdracht en het onderhoud van het kerkhof. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud is onder meer medewerking verleend door Monumentenwacht en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (I.K.L.) in Limburg. Met betrekking tot het toekomstig onderhoud is onder meer samenwerking gezocht met de I.V.N. te Stein. Ook is er een plan uitgewerkt dat men voor het onderhoud graven kan adopteren. Op deze wijze hopen we een stukje cultureel religieus erfgoed in Stein te kunnen bewaren.

Lees meer

Dodenakkers

"Hoeveel kloosterkerkhoven Nederland ooit telde, is geheel onbekend. Vandaag de dag zijn er nog ruim honderd. In de afgelopen decennia zijn er tientallen, zo niet honderden geruimd. De stoffelijke overschotten zijn vaak overgebracht naar andere kloosters of begraafplaatsen die wel ruimte hadden. Daar wordt soms alleen een gedenkteken geplaatst bij een verzamelgraf. Zelden worden de graven één voor één overgebracht. Op de plaats waar ooit begraven werd, is meestal niets bewaard gebleven. Het behouden van kloosterkerkhoven hangt samen met de orde die de begraafplaats ooit aanlegde. Veel ordes lopen letterlijk op hun laatste benen omdat er nauwelijks nog nieuwe broeders of zusters intreden."

"Dat het ook anders kan bewees in Stein de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters. Leden van deze stichting namen in 2010 het initiatief tot het behoud van de kleine kloosterbegraafplaats bij de kasteelruïne van Stein. In 2013 zouden de gebruiksrechten van de begraafplaats verlopen en daarmee zou een van de laatste herinneringen aan het Missiehuis in Stein mogelijk verdwijnen."

Dit zijn de eerste woorden van een uitgebreid artikel geschreven in het eerste weekend van februari 2014 door Leon Bok, redacteur van de website www.dodenakkers.nl.

Klik hier om het artikel van Leon Bok te lezen.

1 Hekwerk 

Pater Willem Voesten

Pater Willem VoestenNaar aanleiding van het feit dat ruim 70 jaar geleden Nederland is bevrijd van de Duitsers, willen we graag aandacht besteden aan een van de missionarissen, die op het kloosterkerkhof is begraven.

Pater dr. Wilhelmus Gerardus Hubertus (Willem) Voesten, geboren te Venray op 31 juli 1906 en priester gewijd op 10 augustus 1932.

Zijn poging om als missionaris naar Nieuw- Guinea te gaan mislukt, omdat hij verzocht wordt om in Rome Kerkelijk Recht te studeren.

Hij doctoreert en doceert aan het Theologicum van de MSC te Stein en weet zijn werk te combineren met zijn werk als rector van het gezellenhuis en bij de R.K. Werkliedenbond te Heerlen.

Lees verder>>

Kloosterkerkhof weer piekfijn in orde

Op zaterdagmorgen 31 augustus is door een aantal vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer het maandelijks onderhoud gepleegd op het Kloosterkerkhof in het kasteelpark.

Na enkele uren werken, en een korte pauze met koffie en vlaai, lag de kerkhof er weer mooi bij en keerden zij weer voldaan huiswaarts.

Mochten er mensen zijn die hierbij willen helpen 1 a 2 maal per maand dan zijn ze van harte welkom en kunnen zij zich melden bij de Stichting Erfgoed Stein op telefoonnummer van het secretariaat 046 4332861 of in het Museum 046 4338919.

Kloosterkerkhof piekfijn bij Dodenherdenking

Afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer druk in de weer geweest om de Kloosterkerkhof het mooie aanzien te geven voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2017.
Alle perken zijn gewied, de grafkruisjes zijn gepoetst en de paden zijn geveegd. Ook werden de vazen geplaats zodat de bloemen door de adoptanten en de Stichting bij de graven gezet konden worden 

Kloosterkerkhof Stein comp
(Klik op afbeelding voor vergroting)

Dit werk wordt door de vrijwilligers diverse malen per jaar uitgevoerd om de kerkhof in goede staat te houden en er mooi uit te laten zien.
We zoeken dan ook nog steeds vrijwilligers die ons daarbij willen helpen, vele handen maken het werk lichter. Belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
Een vrijwilliger van het eerste uur, Rene Brouns, werd hierbij gemist na het vele werk dat hij altijd voor dit Kloosterkerkhof gedaan heeft. Dank hier voor.

De laatste dagen zijn door de adoptanten van de graven en de Stichting Erfgoed Stein weer bloemen geplaatst bij de grafkruisjes hetgeen weer een prachtig zicht geeft op dit mooie culturele, religieuze erfgoed. Er zijn nog altijd graven vrij voor adoptie belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Het is dan ook zeer de moeite waard om het Kloosterkerkhof komend weekend met een bezoekje te vereren. Een uniek cultureel en religieus erfgoed van Stein.

Pater Jacques Schreurs

Op 31 januari 2016 is het 50 jaar geleden dat pater Jacques Schreurs is overleden. Op 3 februari 1966 is hij begraven op het kloosterkerkhof te Stein. Hij is schrijver en dichter van vele geschriften, gedichten en toneelstukken, maar hij is vooral bekend geworden door zijn Jacques Schreursdriedelige roman Kroniek eener parochie. Willy van Hemert heeft deze kroniek in de jaren zeventig bewerkt tot de televisieserie Dagboek van een herdershond. In die kroniek beschrijft Schreurs zijn eigen ervaringen als kapelaan ten tijde van de opkomst van de mijnindustrie in Zuid-Limburg en de sociale gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.

Jacobus Hubertus (Jacques) Schreurs is een zoon van Johannes Hubertus Schreurs uit Grathem en Johanna Angelina Brouns uit Panheel. Het echtpaar trouwt in Heel, maar woont korte tijd in Sittard. Hier komt Jacques op 9 februari 1893 ter wereld. Als hij later misdienaar is in de kapel te Panheel begint hij zich een toekomst te dromen als priester-missionaris.

Lees verder >

Renovatie Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein in 2012

Na maanden van overleg met allerlei instanties, overheid en Congregaties is de vroegere Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) er in geslaagd een plan uit te werken voor het behoud van het Kloosterkerkhof.

Oorspronkelijk zou het Kerkhof, dat nu beheerd wordt door de congregaties, in september 2013 volledig in beheer van de gemeente Stein komen. Naar alle waarschijnlijkheid zou het dan binnen afzienbare tijd geruimd worden en zou daarmee een stukje cultuurhistorisch en religieus erfgoed van Stein voorgoed verdwijnen. Door de archeologiestichting is, mede door de uitgave van het boek “De geschiedenis van kasteel Stein en haar bewoners”,  het plan opgevat om dit cultuurhistorisch en religieus erfgoed voor de toekomst te behouden en te beheren.

Hiervoor is overleg opgestart met de gemeente Stein en de Congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voornemen van de Archeologiestichting een goed en waardevol initiatief is en ook volledig ondersteund moet worden, zeker ook financieel.

Hierna is de Archeologiestichting gestart met het uitwerken van een projectplan en het zoeken naar externe ondersteuners en subsidie verstrekkers. Na harde toezeggingen maar ook mondelinge afspraken heeft het bestuur van de Archeologiestichting unaniem besloten dat het project Renovatie Kloosterkerkhof opgestart kan worden. Samen met de vrijwilligers van de Archeologiestichting, maar ook die van het IVN Stein is in juni 2012 daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden.

Lees meer

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

 

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Het museum is weer toegankelijk, echter alleen na voorafgaande aanmelding.

Dit kan bij voorkeur per e-mail: info@stichtingerfgoedstein.nl

of telefonisch via  046 433 8919

Openingstijden Museum

Maandag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
De overige dagen alleen op afspraak.
Graag minimaal één week van te voren te reserveren.

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
De overige dagen alleen op afspraak.
Graag minimaal één week van te voren te reserveren.


Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entreeprijs Museum voor groep 10 personen of meer: € 3,50 p.p.
Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entreeprijs combi Museum/Kasteel: € 7,50

Entreeprijs Museum/Kasteel zustervereniging: € 2,25 Combi voor zustervereniging: € 4,50

Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A

We use cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.