Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Canon van Stein

Ook Stein heeft haar eigen geschiedenis. Twee leden van de sectie Archeologie hebben een poging gedaan de eerste “vensters” van de geschiedenis van Stein te openen. Het is niet “de” geschiedenis van Stein, het zijn slechts bijdragen tot de geschiedenis van Stein.
 
De landelijke Canon is verdeeld in tien tijdvakken en daarbinnen worden vijftig kenmerkende aspecten behandeld. In de Canon van Stein worden telkens de kenmerkende landelijke aspecten kort belicht en aangevuld met specifieke plaatselijke gebeurtenissen die nauw aansluiten op dit landelijke thema. Er is zeker geen sprake van volledigheid, het zijn slechts plaatselijke aanvullingen die in lessituaties betrokken kunnen worden als landelijke thema’s worden behandeld. Het verbinden van de landelijke thema’s naar de plaatselijke historie brengt de geschiedenis in handbereid en bevordert het historisch en cultureel bewustzijn bij jong en oud.
 
De eerste 20 vensters kunnen ter beschikking worden gesteld. Elk venster is te openen door het achterliggend pdf-bestand te openen. Elk venster bestaat uit 1 A-4’tje. Aaneengesloten achter elkaar gelegd vormen ze samen een tijdlijn: de groene pijl duidt op de landelijke geschiedenis, de gele pijl op de geschiedenis van Stein.
Voor de vensters is gebruik gemaakt van diverse websites, met name geschiedenissites en sites met betrekking tot de landelijke canon. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van plaatselijke geschiedbronnen.
 
Jagers en boeren
1.1  De eerste boeren -  Bandkeramiek in de regio. Klik hier voor de PDF
1.2  De steen-, brons- en ijzertijd - Archeologische vondsten. Klik hier voor de PDF
 
Grieken, Romeinen en Germanen
2.1 Het Romeinse Rijk – Romeinse sporen in Stein. Klik hier voor de PDF
2.2 Willibrord en Bonefatius – Servatius en sporen van het Christendom. Klik hier voor de PDF
 
Monniken en ridders
3.1 Karel de Grote – Merovingers en Karolingers in Stein. Klik hier voor de PDF
3.2 Het Nederlands – Heerlijkheid Stein en Heren van Stein. Klik hier voor de PDF
 
Steden en staten
4.1 Het Poldermodel en Floris V – Het geslacht van Stein. Klik hier voor de PDF
4.2 De Hanze – Vier adellijke geslachten in Stein. Klik hier voor de PDF
 
Ontdekkers en hervormers
5.1 Erasmus en Luther – Bronckhorst Batenburg. Klik hier voor de PDF
5.2 Karel V en Filips II – De Wallen van de Baronie. Klik hier voor de PDF
5.3 De Beeldenstorm – Protestants Stein. Klik hier voor de PDF
5.4 Willem van Oranje – Gebroeders Bronckhorst Batenburg. Klik hier voor de PDF
 
Regenten en vorsten
6.1 De Republiek – Vrije Rijksheerlijkheid Stein. Klik hier voor de PDF
6.2 V.O.C. – Het testament. Klik hier voor de PDF
6.3 De Beemster – De Maasvaart. Klik hier voor de PDF
6.4 De Grachtengordel – De Merode. Klik hier voor de PDF
6.5 Hugo de Groot – Rechtmatig bezit. Klik hier voor de PDF
6.6 De Bijbel – Het “gedwongen” huwelijk. Klik hier voor de PDF
6.7 Rembrandt van Rijn – De markies de Merode. Geen PDF voorhanden.
6.8 De Atlas van Blaeu – Het Kasteel van Stein. Geen PDF voorhanden.
 
canon kaart Nederland