Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Lesbrief Julianakanaal

Op 16 september 2015 was het 80 jaar geleden dat het Julianakanaal werd geopend door Prinses Juliana. Reden voor beide Musea in de Gemeente Stein om hier gezamenlijk aandacht aan te besteden.
Dit gebeurde in de vorm van een expositie over de hele geschiedenis van het Julianakanaal vanaf de start van de aanleg tot en met de huidige verbreding van de vaarweg.

De expositie was toegespitst op de werkzaamheden die binnen de grenzen van de gemeente Stein hebben plaats gevonden en wat dit heeft betekend voor de omwonenden. Het verhaal over het graven van het kanaal werd in beide musea verteld en daarnaast werd de onderstaande lesbrief opgesteld om leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kennis te laten maken met de geschiedenis van ‘ons’ Julianakanaal.

In deze lesbrief zijn verschillende opdrachten opgenomen die in de klas, maar ook bij het Julianakanaal zelf uitgevoerd kunnen worden. De antwoorden op de vragen en opdrachten zijn te vinden op de laatste bladzijde van deze lesbrief. Opdrachten kunnen in willekeurige volgorde aangeboden worden.

Download hier de lesbrief Julianakanaal >