Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012

 
Het thema van dit weekend  dit jaar is "laat je verrijken door het musuem". Bij de Archeologiestichting "Dokter-Beckers-Pater Munsters"  heeft men gekozen voor het motto  "Laat je verrijken met Steinse duiten en al het ander geld".
image001
Voordat mensen geld gingen gebruiken was het gewoon om goederen en diensten onderling te ruilen. Dat wordt ruilhandel genoemd. Een van de eerste betaalmiddelen is zout, dat vroeger heel kostbaar was. De Romeinse soldaten uit de tijd van Julius Caesar kregen hun salaris in zout uitbetaald. Zout is in het Latijn "sal' ons woord voor salaris is daarvan afgeleid.
 Men betaalde ook met potten, sieraden, dierentanden of schelpjes. Vooral kaurieschelpjes waren heel populair, de mensen maakten hiervan kettingen en hadden zo hun geld altijd bij zich. De schelpjes worden 'moneta" genoemd, dat is Latijn voor geld. Het Nederlandse woord 'munt' en het Engelse woord 'money'zijn afgeleid van het woord moneta.
De eerste munten worden rond 660 voor Christus gemaakt in het Koningrijk Lydië (nu West-Turkijke).  Munten zijn rond 150 na Christus een courant betaalmiddel, ze vergemakkelijken het handelsverkeer. De bevolking moest er met muntgeld belastingen betalen, wat ervoor zorgde dat geldstukken steeds vaker gebruikt werden., bij uitstek in de stedelijke gebieden. Op het platteland bleef ook ruilhandel in trek, de boeren hielden meer van hun traditionele manier van leven. Belastingen betaalden ze vaak in natura, bijvoorbeeld in graan.
Een van de oudste munten ter wereld was de Chinese cash-munt, Deze 'cash' muntjes bleven ruim 2500 jaar, tot in het begin van de twintigste eeuw, in gebruik. Het waren kleine ronde munten met een vierkant gat erin om er een touw doorheen te kunnen halen.
De eerste gebruikte Europese eenheidsmunt die in onze streken als betaalmiddel werd gebruikt was in de Romeinse tijd de zilveren denarius. Deze munt was omstreeks het jaar 90 na Chr. in onze regio een wettig betaalmiddel.
Denarius van keizer Augustus (geslagen 4 n.Chr.)
In Maastricht werden officiële munten geslagen voor de Romeinen, de Merovingen en de Karolingen, de Duitse keizers van het Heilige Roomse rijk, de prins-bisschoppen van Luik en de hertogen van Brabant.
Het is een lange reeks van geldhervormingen en soorten munten die de Nederlandse gewesten zijn gepasseerd, waarvan de gevolgen lang in de lage landen merkbaar bleven. Allerlei zaken waren op de waarde bepaling van het geld van invloed. Door de verbeterde mijnbouw kon er meer zilver gedolven worden waardoor het aanbod van zilver groter werd, hetgeen tot gevolg had dat de zilveren munten devalueerden. Echter het beschikbaar hebben van meer zilver had ook tot gevolg dat men gouden munten ging vervangen door zilveren munten met de zelfde oorspronkelijk waarde. Guldens die tot in de zestiende eeuw uit goud werden geslagen werden opnieuw uit zilver in omloop gebracht. Karel V voerde een nieuwe gulden in, ter waarde van 20 stuiver een verhouding die stand hield tot de euro kwam. De zilveren gulden verdween zo'n veertig jaar eerder en werd door nikkel vervangen in 1967. De benaming zilveren gulden bleef echter ook bestaan tot het eurotijdperk.
De gulden, mark en frank waren de laatste voorlopers, tot 1 januari 2002, van de euro, waarmee wij in onze regio en bij onze naaste buren konden betalen. De gulden kende een lange geschiedenis en werd in 1325 voor het eerst geslagen. Het was een gouden muntje van 3,5 gram goud. Ook kwamen zilveren en bronzen munten met afgeleide waarden van de gulden in omloop.De euro is de Europese eenheidsmunt waar, zowel voor als na de invoering, veel ophef over is geweest en nog is. Velen denken dat de euro de eerste eenheidsmunt in Europa is, maar ook in de "muntwereld" geldt dat de geschiedenis zich telkens herhaalt. Machthebbers (landen, naties) introduceren hun geldstelsel of munt waar zij politiek invloed hebben en/of de overheersers zijn.De waarde van een munt (bankbiljetten) wordt heden ten dage door centrale banken van overheden vastgesteld (ECB, Fed, enz. en kredietbeoordelaars als Standard & Poor's).
Vanaf het ontstaan van de munten tot aan het verlaten van de goudstandaard in 1971 was het geldsysteem gebaseerd op een hoeveelheid (edel)metaal goud, zilver en koper (brons) of legeringen van deze metalen. Het gewicht van een munt in grammen kwam oorspronkelijk overeen met de waarde van een zelfde hoeveelheid metaal waaruit de munt was geslagen.
Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u hier een artikel downloaden.
U kunt de kasteelruïne aan de Ondergenhousweg en het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat 14a bezoeken tijdens het monumenten weekend op zaterdag 8 en zondag 9 september  van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
KOM NU NOG NAAR HET MUSEUM voordat het dicht gaat voor verbouwingwerkzaamheden i.v.m. uitbreiding.