Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Total: 51 results found.

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd ….”

... Erfgoed Stein, voorheen de Archeologiestichting dokter Beckers - pater Munsters. Onder zijn voorzitterschap is veel tot stand gebracht. Het meest belangrijke en meest enerverende is wel geweest de verbouwing ...

Vrienden van de Stichting Erfgoed Stein 

... van de vorige eeuw. De belangrijkste en wellicht ook bij U meest bekende is het Neolithische graf van ruim 3500 voor Christus. Het om het graf gebouwde museum werd de zetel voor de Archeologiestichting ...

Het Julianakanaal in de gemeente Stein

... erfgoed van de gemeente Stein, zijn verschillende secties (bestaande uit heel wat vrijwilligers) actief bezig met het verwezenlijken van deze doelstelling. Zo is er naast de sectie Archeologie, Museum, ...

Erfgoed in de gemeente Stein

... Stein is bereikbaar via deze link > buro4-nl.wixsite.com/stein of klik op onderstaande afbeelding. Op 23 november 2016 heeft Har van der Borgh van Buro4 in het Archeologiemuseum van Stein een presentatie ...

Heropening 26 aug. 2017

Museum voor Grafcultuur 6000 jaar bijzonder begraven Afgelopen zaterdag 26 augustus 2017 werd ons drastisch verbouwde en heringerichte pand officieel geopend; daags erna gevolgd door een Open Huis. Bij ...

Vrijwilligers gezocht

... secties willen we expliciet toelichten. Het museum We zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons willen meedenken, die geïnteresseerd zijn en zich verder willen verdiepen in archeologie en grafcultuur ...

De Merovingers (450 -750 n.Chr)

Officieel tot 18 september a.s. maar vermoedelijk is nog tot half oktober 2016 in het Archeologiemuseum van Stein de expositie te zien 'Stein en Obbicht in Merovingisch Limburg'. Van de Merovingische cultuur, ...

Aezel Projek | Kadastraal Erfgoed Stein

... helpen te digitaliseren om de basis van het project klaar te maken. In latere fases worden ook burgerlijkestand, bevolkingsregisters, genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notaris akten, geschiedenis ...

Lesbrief Dood en begraven

Een moeilijk onderwerp? Kom, laat je niet kisten, het komt allemaal in kannen en kruiken Door Jos Drubers en Herbert Teesselink In samenwerking met de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters ...

Opdracht en doel Stichting Erfgoed Stein

...  · De exploitatie van het Archeologiemuseum te Stein. · De exploitatie van de kasteelruïne van Stein. · Het beheer van het kloosterkerkhof in Stein. · Het beheer van de archeologische collectie van dokter ...

Renovatie Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein in 2012

Na maanden van overleg met allerlei instanties, overheid en Congregaties is de vroegere Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) er in geslaagd een plan uit te ...

Bezoekersinfo

Het Archeologie museum van de Stichting Erfgoed Stein bevindt zich op de hoek Schepersgats en Hoppenkampstraat. Ingang van het Museum en de expositieruimte is aan de Schepersgats en de ingang van de ...

Bestuur en organisatie

... sectie Kasteel en coördinator sectie Collectiebeheer Dhr. E. Gorissen. Dagelijks Bestuurslid, coördinator sectie Heemkunde Dhr. P. Mennens, bestuurslid en coördinator sectie Archeologie Dhr. Chr. Pepels, ...

Stichting Erfgoed Stein

Een nieuwe naam voor de Archeologiestichting Zoals u hebt gemerkt bestaat de website www.archeologiestichtingstein.nl niet meer. U bent doorgeschakeld naar de website: www.stichtingerfgoedstein.nl. Het ...

ANBI

... a.i., coördinator sectie PR Dhr. J. Drubers. Dagelijks Bestuurslid, coördinator sectie Kasteel en coördinator sectie Collectiebeheer Dhr. P. Mennens, bestuurslid en coördinator sectie Archeologie Dhr. ...

Dodenakkers

... laatste benen omdat er nauwelijks nog nieuwe broeders of zusters intreden." "Dat het ook anders kan bewees in Stein de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters. Leden van deze stichting namen ...

Het kloosterkerkhof van Stein

... de duur van twintig jaar. In september 2013 zijn deze rechten verlopen. De "Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters" (nu Stichting Erfgoed Stein) te Stein heeft in 2010 contact opgenomen met ...

Canon van Stein

Canon van Nederland

Canon van Nederland

In 2006 werd “de Canon van Nederland” aan het Nederlandse volk gepresenteerd. Deze canon beschrijft vijftig hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Deze hoogtepunten, de zogenaamde “vensters” hebben tot doel de bewustwording en de discussies te bevorderen.

Lees meer


Regiocanons

Regiocanons

In navolging op de Nederlandse Canon verschenen in meerdere regio’s en plaatsen een eigen geschiedenis canon om mensen op deze wijze ook te laten nadenken over de regionale en plaatselijke geschiedenis. Zo verscheen in 2009 ook "de Canon van Limburg".

Lees meer

  Ook Stein heeft haar eigen geschiedenis. Twee leden van de sectie Archeologie hebben een poging gedaan de eerste “vensters” van de geschiedenis van Stein ...

Inleiding Kasteel Stein

Het kasteel Stein is wellicht het meest interessante monument uit de jongere geschiedenis van Stein. Het ligt in het dal van de Putbeek, op een steenworp afstand van het Archeologiemuseum. De burcht dateert ...

Overzicht Bandkeramisch bodemonderzoek in Stein 1991-1999

   Schrijver Titel Publicatie Download PDF Hendrix,W.P.A.M. Bandkeramische nederzetting Stein-Heidekampweg te Stein Archeologie in Limburg 80 p21-25 Maastricht / 1999   Hendrix,W.P.A.M. ...

Museum voor Grafcultuur

6000 jaar bijzonder begraven In 2017 is het voormalige Archeologiemuseum Stein compleet vernieuwd. Als Museum voor Grafcultuur besteedt het vanaf augustus 2017 aandacht aan de vele en gevarieerde manieren ...

De Bandkeramiekers (5300 - 4900 v. Chr.)

... naar een boerensamenleving, een belangrijk thema in de archeologie en geschiedenis. Een archeologisch verhaal is namelijk nooit voltooid. De onderzoekers die in de jaren vijftig en zestig de opgravingen ...

Ar­che­o­lo­gie in de eta­la­ge

Onder de titel ‘Archeologie in de etalage’ maakt de Provincie Limburg het rijke verleden van Limburg zichtbaar. Hierbij gaat het niet alleen om de vondsten zelf, maar ook zeker om de verhalen en de kennis ...

Presentatie dr Karen Jeneson

... id="58" name="Aanmelden"] Karen Jeneson studeerde provinciaal-romeinse archeologie aan de VU in Amsterdam. In 2013 promoveerde zij op haar proefschrift over het Romeinse villalandschap tussen Tongeren ...

Magische Maaskantse Maren

... naar de ruïne van Kasteel Stein. Dit in het kader van het verschijnen van de verhalenbundel Magische Maaskantse Maren en de expositie die daarbij is ingericht in de Hoppenkampzaal van het Archeologie Museum ...

Presentatie Jos Drubers: Kloosterkerkhof in Stein

Donderdag 13 april 2017 0m 19.30 uur Archeologiemuseum Stein, Hoppenkampstraat 14A Inmiddels is het vijf jaar geleden dat het kloosterkerkhof bij het voormalige Missiehuis bij kasteel Stein is gerenoveerd. ...

Nationale Museumweek

Van 3 tot en met 9 april vindt de Landelijke Museumweek plaats. In dat kader is in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 april de Kasteelruïne van Stein en het Archeologiemuseum en de Maatschappelijke ...

Onderhoud Kloosterkerkhof nabij Kasteel Stein

... Kloosterkerkhof er weer netjes en mooi bij en is beslist een bezoek meer dan waard in de prachtige omgeving van het Kasteelpark Stein en de Kasteelruïne. De Archeologiestichting kan nog altijd een aantal ...

Congres "Merovingisch Limburg" 22.04.201

Op vrijdag 22 april 2016 heeft in ons museum het congres "Merovingisch Limburg" plaatsgevonden. Eén van de sprekers was Dr. Mirjam Kars, archeologe gespecialiseerd in de Merovingische periode. In 2015 ...

College van B & W geïnformeerd over Museumproject

Op dinsdag 19 januari 2016 heeft het College B&W van de gemeente Stein vergaderd op locatie, in het Archeologiemuseum van Stein. Na de vergadering is het college geïnformeerd over het Museumproject "Van ...

Natuurlijk Limburg naar kasteel Stein 2015

... van pater Munsters. Door zijn grote verdiensten op het gebied van archeologie heeft hij ook de geschiedenis van de kasteelruïne voor nu en de toekomst veilig gesteld. De rode toren van de kasteelruïne ...

Museumweekend van 2 en 3 april 2015

... hoofdstuk uit de Steinse geschiedenis afgesloten. De toegenomen belangstelling voor het Cultureel Erfgoed en dus ook voor de kasteelruïne van Stein heeft de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater ...

Monumentenweekend 10 en 11 september 2011 - TERUGBLIK

... inspireert en het betrekt bezoekers op een directe manier bij zijn omgeving. Begeleidende kunstenaars laten mensen ook anders naar de dingen kijken. Ook de Archeologiestichting "Dokter Beckers – Pater ...

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012   Het thema van dit weekend  dit jaar is "laat je verrijken door het musuem". Bij de Archeologiestichting "Dokter-Beckers-Pater Munsters"  heeft men gekozen voor ...

Tentoonstelling over de Mijnen

... geweest op de (economische) ontwikkeling van Limburg en van onze omgeving. De Stichting Erfgoed Stein (voorheen genaamd Archeologiestichting Dr. Beckers – Pater Munsters) en de Stichting Streekmuseum Schippersbeurs ...

Fotoavond Steinderbos 26-3-15

Foto avond over de  “Steinderbosch van vreuger tot noe”. Op donderdag 26 maart 2015 om 19 uur organiseert de heemkunde afdeling van de Archeologiestichting een foto avond in de Moutheuvel over de “Steinderbosch” ...

Informatiebord kasteel Stein

Door de Archeologiestichting “Dokter Beckers-Pater Munsters” is een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een info-bord over de kasteelruïne. Dit verzoek is gehonoreerd door de ANWB en de Stichting ...

Afsluiting seizoen 2013 2014 met fotosessie

Afsluiting seizoen 2013 2014 met fotosessies De Heemkunde afdeling van de Archeologiestichting heeft afgelopen weken het seizoen 2013/2014 afgesloten met een 3 tal fotosessies in Aelserhof,  de Moutheuvel ...

Fotopresentatie julianakanaal

Foto presentatieavond over de aanleg van het Julianakanaal. Op donderdag 30 april, aanvang 19.00 uur, organiseert de heemkunde – afdeling van de Archeologiestichting Stein weer een  fotopresentatie ...

Kerkhof in mei 2014

Het kloosterkerkhof in de eerste week van mei. In april 2014 zijn opnieuw onderhoudswerkzaamheden verricht op het kloosterkerkhof. Vrijwilligers van de Archeologiestichting en het IVN hebben geschoffeld, ...

museum weekend 5 en 6 april 2014

MUSEUMWEEKEND 5 EN 6 APRIL 2014 c.q. Sluiting museum in verband met de aanstaande verbouwing.   Tijdens het Museumweekend van 5 en  april a.s. zijn vrijwilligers van de Archeologiestichting Dokter ...

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A

We use cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.