Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Total: 48 results found.

Tablets voor Zorginstellingen Stein

... rouleert via het zorgpersoneel door alle wooneenheden in het verzorgingstehuis en aanleunwoningen, net als de ‘ouderwetse leesmap’. Geregeld worden de tablets verzameld en door vrijwilligers van de Stichting ...

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd ….”

... burgemeester bracht zelf het heuglijke nieuws met een persoonlijk telefoontje. Zo ook kreeg Wim Poeth deze morgen het telefoontje: “…. dat het Zijne Majesteit heeft behaagd ....” Wim Poeth heeft in de ...

Uniek naslagwerk 75 jaar bevrijding 

... tussen 1939 en 1945 in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze. De uitgave ...

Contact

... om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de door mij gewenste informatie-aanvraag, reservering, offerte, bestelling of daarmee samenhangende activiteit. Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum ...

Het Julianakanaal in de gemeente Stein

... Vandaar ook dat hij een aantal van deze persoonlijke herinneringen later, in de eindfase van zijn verhaal, ook nog wil opnemen in het boek. Dit onder een apart hoofdstuk: “Als ik aan het kanaal denk … ...

Privacy Policy

Stichting Erfgoed Stein (hierna te noemen SES) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan ...

Cookies Policy

... tot een persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van toepassingen waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft dus volledig anoniem. Er is een bewerkersovereenkomst ...

Opening gebouw Stichting Erfgoed Stein

... naar de ingang aan de Schepersgats begeven. Hier vond de officiële opening plaats. Gedeputeerde Hans Teunissen heeft de nieuwe naam van het museum – Museum voor Grafcultuur – onthult en Wethouder Gina ...

Bezoekers-info Kasteelruïne

...  Voor een bezoek aan de ruïne -voor groepen vanaf 10 personen- kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Groepsrondleidingen op de kasteelruïne, inclusief gids, per persoon € 4,50. Minimum ...

Stichting Erfgoed in de picture

Dagblad De Limburger besteed in haar editie van zaterdag 12 maart 2016 ruim aandacht aan de Stichting Erfgoed Stein. Met name het project "Van Stein tot Stonehenge" over grafculturen door de eeuwen heen, ...

Hoe is steenkool ontstaan?

... verhardden en vormden de steenbanken die wij nu boven en onder de kolenlagen terugvinden. Beurtelings werden er zulke planten- en steenlagen opeengestapeld. Zij werden op elkaar geperst, zijn na verloop ...

Een kluizenaar van Stein

Het geslacht der kluizenaars sterft langzaam uit .... mits het niet al uitgestorven is. Een kluizenaar of ook wel (h)eremiet genaamd, is een persoon die zich uit religieuze overwegingen inzet voor de medemens, ...

Historisch Beeldmateriaal

... weer de Steindenaere nog?" is er in 2013 een start gemaakt met fotopresentaties binnen het Verzorgingstehuis De Moutheuvel in Stein. Het doel van dit project is: om de namen van personen op foto's te ...

Archief en onderzoek

... particuliere archieven bewaard, zoals archieven van verenigingen, stichtingen, families en personen. Daarnaast zijn bij ons de kerkelijke registers van alle omliggende dorpen raadpleegbaar; van Elsloo, ...

Renovatie Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein in 2012

... afgevoerd te worden naar de gereedstaande aanhangers bij de boerderij van de Gebr. Schepers.     In zijn totaal moesten 117 grafkruisjes met kruiwagens naar de aanhangers gebracht worden. Om 11 ...

Bezoekersinfo

Het Archeologie museum van de Stichting Erfgoed Stein bevindt zich op de hoek Schepersgats en Hoppenkampstraat. Ingang van het Museum en de expositieruimte is aan de Schepersgats en de ingang van de ...

Het kloosterkerkhof van Stein

... beschreven, maar waarin ook een aantal personen en werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. Dit boek (120 pagina's) zal eind 2012 verschijnen, als ook het kerkhof, na de voltooide restauratie, aan de gemeente ...

Geschiedenis van Stein in kort bestek

... Oorlog was een moeilijke tijd voor de schippers. In de loop van de tijd hebben niet alleen oorlogen, maar ook overstromingen en lage waterstanden gezorgd voor stillegging van de maasvaart. Dit resulteerde ...

Beschrijving kasteelruïne van Stein

... economische doeleinden. Het dienstpersoneel woonde er en het krijgsvolk was er gelegerd. Om er te komen moest men vanuit het dorp een brede gracht met ophaalbrug over. Sedert de 18e eeuw is deze dichtgemaakt ...

5. De Kinsky

... bij verrassing in. Het aanwezige dienstpersoneel werd weggejaagd, nieuwe beambten werden aangesteld, inkomsten binnengehaald, enz.   De overwinning was echter van korte duur. De gezamenlijke erven ...

4. De Merode

... kastelen en parken en op het aanleggen van een bibliotheek en een kunstcollectie. Een nazaat van Elisabeth van Bronckhorst Batenburg, in de persoon van Borchard de Kinsky, drost van Meurs, begon reeds ...

Overzicht Bandkeramisch bodemonderzoek in Stein 1991-1999

... Limburg 72 p35-39 Maastricht / Heemkundesnippers Maasstreek nr 23 / 1997   Hendrix,W.P.A.M. Bandkeramische nederzetting bedrijventerrein Sanderboutlaan nabij Elsloo Archeologie in Limburg ...

Geschiedenis kasteel

... gebruik als personeelsgebouwen: dragonderverblijven, stallen en schuren. Bovendien omsluiten ze een rechthoekige binnenplaats. Op de uiterste punt van de landtong tussen Maasdal en beekdal is de hoofdburcht ...

De Romeinen in Stein

... de naam van de overledene en iets persoonlijks over zijn of haar leven zoals leeftijd, herkomst of aantal dienstjaren in het leger. Romeinse askist Op het Romeins grafveld Steenakker te Stein, nabij ...

Neolithische Grafkelder

... Dergelijke kraaghalsflesjes van aardewerk zijn goed bekend in het gebied van de hunebedden, dat zich tot Denemarken uitstrekt. Het graf bevatte crematieresten van meer dan 30 personen, verder een ...

Lezing Begraven door de eeuwen heen

... gevleugelde zandlopers, afgeknotte pilaren en vlinders, allemaal symbolen die men tegenwoordig praktisch niet meer kent, komen ruimschoots aan bod. Naast de tragiek die je niet te zwaar moet nemen, is ...

Fotoavond 29 november 2018 Stichting Erfgoed Stein

... ook door Vivantes en de Stichting Erfgoed Stein getrakteerd op “enne bak koffie mit ein waffel” hetgeen bij de vele bezoekers in goede aarde viel. De opkomst ( ca. 90 personen ) was dan ook weer heel erg ...

Zondag 7 oktober Theaterwandeling door Obbicht

... zal de carrousel 5 maal draaien. Het aantal bezoekers zal daardoor beperkt zijn. Er wordt uitgegaan van groepen van ongeveer 40 personen, die telkens starten in de harmoniezaal en onder begeleiding van ...

Speciale openstellingen 2 en 3 juni

... van Bronckhorstlaan in Obbicht en de VvE Bronckhorst-Batenburg in Stein. Deze bewoners kunnen ter plaatse meer te weten komen over de geschiedenis van de familie en de personages, waar hun straatnaam of ...

Tentoonstelling Merovingisch Limburg

In 2015 heeft Dr. Mirjam Kars, archeologe gespecialiseerd in de Merovingische periode, samen met Drs. Maaike de Haas onder supervisie van Prof. Dr. Frans Theuws, Universiteit Leiden, het materiaal van ...

Fotoavond Moutheuvel op 28 januari

... Maasband", oude foto’s van situaties en personen en bijzonderheden uit het verleden. Als er mensen zijn, die oudere foto’s bezitten en ze ter beschikking willen stellen om in te scannen, dan kunt u contact ...

Fotoavond donderdag 29 oktober

... oude foto’s van situaties en personen uit het verleden van Stein aangevuld met foto’s van de huidige situatie. In de voorbereiding van deze avond missen we nog leuke foto’s om tot een goed geheel te ...

80 jaar Julianakanaal

... 14A (Stichting Erfgoed Stein) te Stein, bezoekersingang Schepersgat en deels in het museum op de Berg 4/6 te Elsloo ( Stichting Streekmuseum Schippersbeurs) en sluiten mooi op elkaar aan. De expositie ...

Monumentendag 13 september: Julianakanaal 80 jaar

Monumentenzondag 13 september openen Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo hun gezamenlijke expositie 80 jaar Julianakanaal. Het Streekmuseum gaat deze dag na een lange ...

Kapelaan Berix Bergen-Belsen/Stein Memorial Run

... in vervolgens Berg aan de Maas, Urmond, Elsloo en Stein. In Stein het betreft dit het Kloosterkerkhof dat onze stichting in beheer heeft. De aankomst van de lopers is hier gepland om 17.15 uur. Wij zouden ...

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012

... verdween zo'n veertig jaar eerder en werd door nikkel vervangen in 1967. De benaming zilveren gulden bleef echter ook bestaan tot het eurotijdperk. De gulden, mark en frank waren de laatste voorlopers, ...

Tentoonstelling over de Mijnen

... geweest op de (economische) ontwikkeling van Limburg en van onze omgeving. De Stichting Erfgoed Stein (voorheen genaamd Archeologiestichting Dr. Beckers – Pater Munsters) en de Stichting Streekmuseum Schippersbeurs ...

openstelling kasteelruine

Openstelling kasteelruine Stein in de vakantie  Speciaal in de vakantieperiode is de kasteelruïne van Stein geopend op alle zondagmiddagen van de maanden juli en augustus. De rondleiding start om 14.30 ...

Museumweekend_2013

... Tafels, kortweg OAT's genoemd. In de Persoonlijke Kadastrale Leggers (PKL's) is opgetekend wat er met elk perceel in de loop van de tijd is gebeurd, zoals bijvoorbeeld koop en verkoop. Bestaande gegevens ...

Monumentenweekend 11 en 12 september 2010

... en ander eiste het uiterste aan personeel. Aan niet minder dan acht knechten met buitenlandse namen werd op 17 december een loon van 130 gulden betaald. Bovendien waren in de keuken nog drie vrouwen te ...

Monumentenweekend 2008

... twee gedeelten, het Bovenste en Benedenste Slot die door een brede gracht gescheiden waren. Het lager gelegen Benedenste Slot bestaat thans uit moderne appartementen. In de middeleeuwen woonde het dienstpersoneel ...

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A

We use cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.